Sprievodca mapovaním toku odpadu

Svetová obalová organizácia (WPO) v spolupráci s jednotlivými národnými obalovými inštitútmi spustila sprievodcu mapovaním toku odpadu ako druhú fázu programu Global Packaging Design for Recycling Guide.

Circular Design je účinný iba vtedy, keď existujú príslušné zberné, triediace a recyklačné toky. Z mapovania odpadových tokov môžeme lepšie určiť technicky recyklovateľné typy obalov v krajinách po celom svete.

Aby bolo možné aplikovať dizajn recyklovateľných obalov, je nutná určitá základná znalosť procesov triedenia a recyklácie. Obaly preto musia byť okrem svojich základných funkcií (napr. skladovanie, preprava, ochrana produktu, prezentácia produktu a pohodlie) vhodné pre najmodernejšie procesy triedenia a recyklácie.

Príručky pre mapovanie toku odpadov sú základnými globálnymi rozhodovacími nástrojmi, ktoré komukoľvek umožnia prístup k aktuálnym informáciám o technicky recyklovateľných obaloch po celom svete.

Dokumenty mapovaním toku odpadu podľa jednotlivých krajín

Po kliknutí na odkaz na stiahnutie sa súbor automaticky stiahne.

Australia

(137,08 KB, .pdf)

Stiahnuť
Austria

(67,27 KB, .pdf)

Stiahnuť
Belgium

(95,32 KB, .pdf)

Stiahnuť
Brazil

(140,92 KB, .pdf)

Stiahnuť
Denmark

(387,6 KB, .pdf)

Stiahnuť
Finland

(100,55 KB, .pdf)

Stiahnuť
France

(96,35 KB, .pdf)

Stiahnuť
Germany

(67,19 KB, .pdf)

Stiahnuť
Greece

(95,7 KB, .pdf)

Stiahnuť
Hungary

(96,79 KB, .pdf)

Stiahnuť
Ireland

(95,28 KB, .pdf)

Stiahnuť
Japan

(95,65 KB, .pdf)

Stiahnuť
Luxembourg

(96,71 KB, .pdf)

Stiahnuť
Netherlands

(67,24 KB, .pdf)

Stiahnuť
New Zealand

(390,59 KB, .pdf)

Stiahnuť
Russia

(95,55 KB, .pdf)

Stiahnuť
Spain

(387,53 KB, .pdf)

Stiahnuť
Sweden

(97,61 KB, .pdf)

Stiahnuť
Switzerland

(100,03 KB, .pdf)

Stiahnuť
United Kingdom

(96,28 KB, .pdf)

Stiahnuť
United States

(95,76 KB, .pdf)

Stiahnuť

Návrhy obalov pre recykláciu

Globálne odporúčania týkajúce sa „návrhov obalov pre obehové hospodárstvo“

Po kliknutí na odkaz na stiahnutie sa súbor automaticky stiahne.

Czech

Packaging Design for Recycling Guide

(13,36 MB, .pdf)

Stiahnuť
English

Packaging Design for Recycling Guide

(6,7 MB, .pdf)

Stiahnuť
German

Packaging Design for Recycling Guide

(6,01 MB, .pdf)

Stiahnuť
Spanish

Packaging Design for Recycling Guide

(9,36 MB, .pdf)

Stiahnuť
Hungarian

Packaging Design for Recycling Guide

(7,23 MB, .pdf)

Stiahnuť
Arabic

Packaging Design for Recycling Guide

(32,51 MB, .pdf)

Stiahnuť