O Aliancii

Aliancia pre podporu recyklácie je spoločenstvo firiem, organizácií a jednotlivcov, ktorí sa spojili s cieľom podporiť recykláciu v Českej republike. V roku 2023 sa uzatvorila dohoda o spolupráci so Slovenskou republikou ako reakcia na stále narastajúci problém s odpadmi a nedostatočnou separáciou a recykláciou.

Naše ciele sú ambiciózne a zároveň praktické. Chceme podporiť vytvorenie stabilného a efektívneho systému recyklácie odpadov v SR, ktorý bude zahŕňať všetky typy odpadov a bude šetrný k životnému prostrediu. Zároveň sa snažíme zvýšiť povedomie o dôležitosti recyklácie a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu.

Naši členovia zahŕňajú výrobcov a distribútorov obalov a výrobkov, spoločnosti špecializujúce sa na recykláciu a spracovanie odpadov, odborné inštitúcie a mimovládne organizácie, ktorí sa zaujímajú o ekológiu a udržateľný rozvoj. Spoločne sa snažíme nájsť inovatívne riešenia a podporiť spoluprácu medzi rôznymi sektormi.

Aliancia pre podporu recyklácie usiluje o to, aby recyklácia bola základom odpadového hospodárstva v SR a aby bola efektívna, ekonomická a ekologicky šetrná. Chceme, aby bola recyklácia v Česku dostupná pre všetkých obyvateľov, aby bola ľahko uskutočniteľná a aby prispievala k udržateľnému rozvoju celej krajiny.

Pokiaľ zdieľate naše ciele a radi by ste sa zapojili, neváhajte nás kontaktovať a pripojte sa k našej aliancii. Spoločne môžeme podporiť recykláciu a prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.


Množstvo odpadu stále narastá. Jedno riešenie spočíva v recyklácii starých obalov na nové obaly. Ale časť obalov a to sú obaly na trhu obvyklé, nie sú recyklovateľné. Napriek rastúcej spotrebe, spotrebe zdrojov a veľkému množstvu odpadu nie sú v súčasnej dobe opakovane použiteľné plasty, teda recykláty, dostupné v dostatočnom množstve na výrobu obalov. Za účelom zvýšenia recyklovateľných obalov vznikla Aliancia pre podporu recyklácie.

Návrhy obalov pre recykláciu

Lokálne doporučenia týkajúce sa „Návrhov obalov pre obehové hospodárstvo“

(19,31 MB, .pdf)

Stiahnuť

Aliancia pre podporu recyklácie je skupina organizácii a jednotlivcov, ktorí spolupracujú na podpore recyklácie a znižovaní produkcie odpadu. Cieľom Aliancie je posilniť a rozšíriť recyklačné programy a zvýšiť povedomie verejnosti o význame recyklácie. Aliancia pôsobí na národnej úrovni a zahrňuje rôzne typy organizácií, ako sú vlády, podniky, neziskové organizácie a jednotlivci. Aliancia pre podporu recyklácie prispieva k ochrane životného prostredia a zníženiu spotreby prírodných zdrojov prostredníctvom podpory recyklačných programov a znižovaniu produkcie odpadu.