Prečo sa pripojiť

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa organizácie alebo jednotlivci môžu rozhodnúť vstúpiť do Recyklačnej aliancie

  • Podpora recyklácie pomáha chrániť životné prostredie a znižovať spotrebu prírodných zdrojov.
  • Účasť v Aliancii môže organizácii alebo jednotlivcovi pomôcť získať povedomie o najnovších trendoch a osvedčených postupoch v oblasti recyklácie.
  • Vstupom do Aliancie sa organizácie alebo jednotlivci môžu zapojiť do práce na lepšej budúcnosti a prispieť k riešeniu globálnych problémov, ako je zmena klímy a nedostatok prírodných zdrojov.
  • Účasť v Aliancii môže organizácii alebo jednotlivcovi pomôcť získať lepší prístup k informáciám a zdrojom na podporu recyklácie.
  • Vstupom do Aliancie sa organizácie alebo jednotlivci môžu stať súčasťou siete podobne zmýšľajúcich ľudí a spolupracovať s ostatnými členmi Aliancie pri plánovaní a realizácii projektov na podporu recyklácie.
  • Účasť v Aliancii môže organizácii alebo jednotlivcovi pomôcť zlepšiť ich verejný imidž a preukázať ich angažovanosť v oblasti životného prostredia a udržateľnosti.