História

2021

ECR Austria vytvorila prvotný návrh spoločného postupu – Packaging Design for Recycling v podobe širokej zhody celého odvetvia

2022

Na základe skúseností ECR Austria bol vytvorený globálny sprievodca obalovým designom v spolupráci ECR Community a WPO

máj 2022

Česko-Slovenská Iniciatíva ECR a Obalový inštitút Syba uzatvárajú dohodu o spolupráci