Aliancia pre podporu recyklácie

SPOLUPRÁCA V CELOM DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI
Vytvoriť nové zo starého. Na Aliancii pre podporu recyklácie sa schádzajú zainteresované strany zo všetkých oblastí obehového hospodárstva. Spoločne vytvárajú rozhranie pre vývoj praktických a spotrebiteľsky orientovaných riešení pre recyklovateľné obaly. Tiež zvyšujeme používanie recyklátov v obaloch a to nielen prostredníctvom moderných recyklačných technológií.

O nás

Dôvody našej spolupráce

Množstvo odpadu stále narastá. Jedno riešenie spočíva v recyklácii starých obalov na nové obaly. Ale časť obalov a to sú obaly na trhu obvyklé, nie sú recyklovateľné. Napriek rastúcej spotrebe, spotrebe zdrojov a veľkému množstvu odpadu nie sú v súčasnej dobe opakovane použiteľné plasty, teda recykláty, dostupné v dostatočnom množstve na výrobu obalov. Za účelom zvýšenia recyklovateľných obalov vznikla Aliancia pre podporu recyklácie.

Naše poslanie

Vyzdvihujeme a propagujeme skvelé, udržateľné obalové myšlienky, ktoré chránia produkty a tým často zdravie spotrebiteľov. Teda to najzraniteľnejšie a najdôležitejšie. Udržateľné pre nás znamená obaly udržateľné ekonomicky, environmentálne i sociálne.

Naša vízia

Ukazujeme, že vo vyššom záujme sa dokáže spojiť nielen konkurencia, ale aj celý dodávateľský reťazec. Ukazujeme významnú rolu obalov a to najmä teraz, keď spotreba produktov stúpa a tým aj spotreba obalov.

Naše hodnoty

Podporujeme udržateľné a bezpečné varianty obalov, ktoré znižujú zhoršovanie životného prostredia, udržujú produktivitu v čase a podporujú ekonomickú životaschopnosť produktov, ktoré ochraňujú. A to je tá najdôležitejšia funkcia obalov.

Kľúčové slovo recyklát

Recyklačný odpad, alebo tiež recyklát, je materiál, ktorý je opätovne použitý po jeho pôvodnom použití. Recyklácia je proces, pri ktorom sa recyklát spracováva do nového produktu alebo slúži ako surovina na výrobu nových produktov. Recyklácia môže pomôcť znížiť spotrebu prírodných zdrojov, zmenšiť produkciu odpadu a znížiť emisie skleníkových plynov, čo môže prispieť k ochrane životného prostredia.

0

Optimálnou voľbou pri výrobe obalov je použitie jediného druhu materiálu, tzv. monomateriálu

0 %

odpadov z obalov bolo zrecyklovaných a využitých energetickým využitím v Česku v roku 2021

Spoločne recyklovať – spoločne vytvárať hodnoty

Recyklujte odpad ako surovinu - ako riešenie

Viac udržateľnosti, menej obalového odpadu, efektívnejšia recyklácia – na základe vlastnej zodpovednosti, priania spotrebiteľov a legislatívy sa spoločnosti čoraz viac zapájajú do obehového hospodárstva. To okrem iného prispieva k stále ekologickejšiemu nákupnému správaniu a zákonným požiadavkám, ako je zákon o obaloch. Napríklad od roku 2025 by sa mali plastové fľaše do veľkosti troch litrov skladať aspoň zo štvrtiny z recyklátu a do roku 2030 by mal podiel stúpnuť na 30 percent.

Povedali o nás

Cirkulárna ekonomika: Recyklujte odpad ako surovinu - ako riešenie

Viac udržateľnosti, menej obalového odpadu, efektívnejšia recyklácia – na základe vlastnej zodpovednosti, priania spotrebiteľov a legislatívy sa spoločnosti čoraz viac zapájajú do obehového hospodárstva. To okrem iného prispieva k stále ekologickejšiemu nákupnému správaniu a zákonným požiadavkám, ako je zákon o obaloch. Napríklad od roku 2025 by sa mali plastové fľaše do veľkosti troch litrov skladať aspoň zo štvrtiny z recyklátu a do roku 2030 by mal podiel stúpnuť na 30 percent. Akčný plán pre obehové hospodárstvo Európskej komisie tiež uvádza veci do pohybu v otázke recyklácie na európskej úrovni. Dôležitým základom pre to je: dostatok dostupného recyklátu ako suroviny na obaly.

Spoznajte projektový tím

Zahŕňa zástupcov z maloobchodu, priemyslu spotrebného tovaru, výrobcov obalov, výrobcov obalových materiálov, recyklačných spoločností, prevádzkovateľov triediarní a ďalších spoločností. Tím je okrem iného zodpovedný za strategickú orientáciu, prijímanie nových členov a taktiež za nové témy.

Michal Lietava

AvaTime s.r.o.

konateľ/CEO

Tomáš Martoch

GS1 Czech Republic

Senior Manager ECR

Michal Dupkala

GS1 Slovakia

riaditeľ / CEO

Marek Bene

LABAŠ

Vedúci správy nehnuteľností

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

NATUR-PACK, a.s.

riaditeľka environmentálneho oddelenia

RNDr. Michal Sebíň, PhD.

NATUR-PACK, a.s.

riaditeľ

Iva Werbynska

OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Obalová legislativa
Obalová řešení
Udržitelnost ekologická i ekonomická
Majitelka a jednatelka v Obalovém institutu SYBA

Ing. Daniel Sventek

Ryba Žilina

riaditeľ nákupu a konateľ spoločnosti